AFA

La Junta de l’AFA està formada per famílies que treballen pel centre de forma totalment voluntària amb l’únic objectiu d’acompanyar la direcció en la construcció del centre i en el desenvolupament de les activitats, tot vetllant pels interessos de les famílies.

Els càrrecs aprovats per assemblea són:

Presidència: Anna Faro Altés

Tresoreria: Montse Molina Sebé

Secretària: Filo Franc Calçada

Vocal: Carmen Bernad Cavero

Vocal: Sandra Cervelló Pujades

Vocal: Anna Ardiaca Burgués

Vocal: Nuria Garcia Riu

Us convidem a formar-ne part!